Wij versnellen de energietransitie op plekken waar we
werken, wonen recreëren, zorgen en leren.

 • 2,5 ha
 • Herbestemming
 • 2 woningen te koop
 • Oplevering verwacht eind 2022
Lees meer Funda

Erf Drielse Veer

 • 2,5 ha
 • Herbestemming
 • 2 woningen te koop
 • Oplevering verwacht eind 2022
Lees meer Funda

Waarom EMpowered?

EMpowered neemt zelf positie in. In het buitengebied tussen Arnhem en Nijmegen, waar de woningbouwopgave voor de steden letterlijk botst met agrarische belangen, waar vergrijzing en leegloop samen oplopen met schaalvergroting, waterverbruik, vervuiling, CO2 uitstoot en stikstofopgave, juist daar zijn we gestart. Concreet kopen we erven, agrarische grond en binnenstedelijk vastgoed op, dat we herbestemmen en duurzaam en circulair renoveren, restaureren en ver(nieuw)bouwen tot woonerven, landgoederen en duurzame wijken.

Zo voegen we kwaliteit en waarde toe, waarbij we bijdragen aan zowel het ledigen van het woningtekort als aan de duurzame ontwikkeling van het buitengebied. We nemen stikstof- en CO2-rechten uit circulatie en hergebruiken deze samen met bouw- en sloopmaterialen en groenvoorzieningen. Het rendement dat we met deze investeringen maken, gebruiken we om extra duurzaam en circulair te slopen, renoveren en ver (nieuw)bouwen. We zorgen dat onze zuinige huizen en kantoren zelf energiecentrales worden voor de omgeving, met aquathermie, warmtepompen en zonnepanelen, zodat we ook kunnen leveren aan onze buren, aan elektrische deelauto’s en fietsen.

Duurzame ontwikkeling 2022
 • Renovatie
 • Kantoor
 • Winkel/Hal

Erf Molen De Vink

 • Renovatie
 • Kantoor
 • Winkel/Hal
Lees meer